sales@rackcorp.com

Хамгийн Өндөр Боломжит

Өндөр Боломжит Өндөр түвшний програмуудад тусгайлан зориулсан дэд бүтцийн сонголтууд!

RackCorp бол хамгийн өндөр боломжит, алдааг тойрон гардаг шийдлүүдээрээ хамгийн сайн танигдсан. Бид өөрсдийн платформын дизайныг хийхдээ болон өөрсдийн сүлжээ, тоног төхөөрөмжөө бүтээхдээ манай үйлчилгээний бүрэлдэхүүн бүрийг хамгийн боломжит өндөр боломжтой болгох сонголтыг хийн бүтээсэн билээ.

Юунд ч шууд итгэдэггүй

RackCorp өндөр нягтшилт тохиргоонд байгаа ямар ч төрлийн тоног төхөөрөмж эсвэл програм хангамжид дангаар нь шууд итгэдэггүй. Бид олон-үйлдвэрлэгч шийдлүүдийг бүтээснээр үйлдвэрлэгчээс үүдэлтэй алдаанууд болон бусад алдаанаас зайлсхийж чадаж байна.

Тоног төхөөрөмжийн сонголтууд

Манай сүлжээ болон эрчим хүчний орчинд давхар гадагшлуулах сүлжээний унтраалга, хос цахилгаан тэжээл, дээд түвшний олон сүлжээний үйлчилгээ үзүүлэгчид багтана. Манай тоног төхөөрөмжүүд нь давхар хосолсон цахилгаан хангамж, хос нөөцтэй сүлжээний портууд, RAID хянагч зайны нөөц хэсгүүд болон RAID10 алдааг тойрон гарах тохиргоонууд багтана.

Олон бүсэд байрлан алдааг тойрон гарах

Чухал үйлчилгээг эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүд манай Клаудаар дамжуулан олон бүсийн алдааг тойрох сүлжээнээс маань маш өндөр давуу талуудыг олж авах боломжтой. Primary zone resources are able to be replicated to a secondary zone, and options from manual failover to auto failover can be configured depending on the client's requirements.

Multiple Upstream Networks

To ensure network continuity regardless of specific circumstances affecting a particular connection, our clients are assured of continuous connectivity to the network through our use of several upstream network providers. Not only does this provide multiple levels of Internet redundancy, it also allows us to provide the best routes for our clients' data to traverse, effectively yielding a quality of service network.

RAID 10 Arrays

RAID 10 is our standard array option for disks. This provides a high level of hardware redundancy while also facilitating faster storage performance. The resulting environment is one where data is more resilient in various conditions and reads/writes are performed at increased speeds.

Fully Managed Backup & Restore

We offer many options for managed backup depending on the client's requirements. Clients can select to have incremental backups, rolling daily, weekly, monthly, and yearly backup schedules to suit various requirements. Backup images are stored in standby environments and are able to be restored immediately.