sales@rackcorp.com

Аюулгүй Үүлэн систем

Аюулгүй Үүлэн систем

Үргэлж өөрчлөгдөж буй аюулгүй байдлын орчинд, RackCorp-ийн Аюулгүй Клауд модулиуд болон менежменттэй хамт байж халдлага, аюулаас урьдчилан сэргийлээрэй

Мэдээллийг хулгайлах, ямар нэгэн хор хөнөөл учруулах эсвэл үйлчлүүлэгчийг ямар нэгэн байдлаар онлайнаар хүчирхийлэх, доромжлох, гүтгэх мөн тэдний сүлжээг гэмтээх гэж оролдох гэх мэт гэмт хэргүүд, аюул заналууд хурдацтай өсч байгаа энэ үед аюулгүй байдлын эрсдэлийг урьдчилан сэргийлэх, багасгахад туслах дэвшилтэт хамгаалалтын модулиуд зайлшгүй хэрэгтэй. RackCorp нь аюулгүй байдлын гол бүтээгдэхүүнүүдийг боловсруулан хэрэглэгчдийнхээ датаг хамгаалах, бизнесийн үйлчилгээнд тасалдалгүй ажиллах боломжийг олгодог. Үүн дээр RackCorp-ийн аюулгүй байдлын мэргэжилтнүүдийн тусгай багуудын туршлагатай менежмент хосолсноор үйлчлүүлэгчид маань Аюулгүй Үүлэн систем буюу Аюулгүй Клауд дэд бүтэц болон сүлжээг ашиглан үр ашгийг нь бүрэн хүртдэг.