sales@rackcorp.com

SLA Баталгаа

Бид өөрсдийн сүлжээг салбарын тэргүүлэгч SLA-тай бүрэн хангадаг

Танд 100% буцаан олголт хийх үйлчилгээний түвшний гэрээ - итгэлтэй байдлын илэрхийлэл

PLATINUM үйлчилгээний түвшний гэрээ (SLA)

- - Виртуал серверүүд, Клауд серверүүд, Вэб болон и-мэйл хостинг-д зориулсан

Манай SLA баталгаа нь хэрвээ таны үйлчилгээ 0,1% - аас их (43 минут) оффлайн буюу тасалдсан байвал тухайн сарын төлбөрийг та төлөх шаардлагагүй болно. Энэ нь маш энгийн! Mанай бүх виртуал үйлчилгээнүүд, клауд тооцооллууд, хуваалцсан вебхостинг болон имэйл төлөвлөгөөнүүдэд бүгдэд нь хамааралтай. Харьцуулбал, хоёр томоохон глобал клауд үйлчилгээ үзүүлдэг комданиуд зөвхөн таны үйлчилгээнүүд 7 удаа эсвэл 36 цагийн турш офлайн байсан тохиолдолд л зөвхөн 100% -ийн кредит өгдөг.

99.9% - аас бага бол 100% кредит (Бүтэн сар ҮНЭГҮЙ)

АЛТАН-ийн Үйлчилгээний түвшний гэрээ (SLA)

- - Тусгай Зориулагдсан Серверүүд болон Коллокац-д зориулсан

Бид дараах баталгааг гаргаж байна. Хэрэв манай үйл ажиллагаа сард 0,05% -аас илүү хугацаагаар ашиглахад боломжгүй эсвэл тасалдал үүсвэл та дараагийн нэхэмжлэх дээрээ тусгасан сарын төлбөрийг хэсэгчлэн төлөх эсвэл нэг сар төлбөр төлөхгүй гэх мэт кредит авах болно

99.95% - аас бага бол 15% кредит

99.90% - аас бага бол 25% кредит

99.80% - аас бага бол 50% кредит

99.70% - аас бага бол 100% кредит

ҮРГЭЛЖ үйлчилгээний түвшний гэрээ (SLA)

- - Өндөр боломжит орчинд-д зориулсан

Манай ҮРГЭЛЖ SLA баталгаа нь хэрвээ таны үйлчилгээ 0.01% - аас их (4 минут) оффлайн буюу тасалдсан байвал тухайн сарын төлбөрийг та төлөх шаардлагагүй болно. Энэхүү SLA нь Удирдаж буй орчинд зориулсан, хэрэглэгчийн тусгай захиалгын загвар бөгөөд ямар нэгэн алдаа, асуудлыг шууд олдог RackCorp-ийн тохиргоог бий болгож баталгаажуулан цаашлаад хэрэглэгчдэд энэ талын мэдлэгийг өгдөг. Харин дэлхийн бусад томоохон клауд компаниуд дөрвөн минутаас их хугацаанд оффлайн байсан тохиолдолд зөвхөн 10% кредит өгдөг

99.99% - аас бага бол 100% кредит (Бүтэн сар ҮНЭГҮЙ)