sales@rackcorp.com

Глобал зам

Програмууд нь Rackorp-тай илүү хурдан ажилладаг Глобал зам.

Зөөврийн Глобал Маршрут
RackCorp компанийн хамгийн том давуу тал бол бид өөрсдийн хувийн Глобал сүлжээг бий болгосон явдал юм. Бид ихэнхи замийг давталттайгаар сүлжээнийхээ хамгийн сайн гүйцэтгэлийг хангаж өгдөг. Хэрвээ Интернетэд том асуудал гарлаа ч манай систем таны үйл ажиллагааг дэмжиж хэвийн ажиллуулах болно. Энэ нь Баталгаатай!

Жишээ нь, Сингапур дахь Интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгчээс Австралид байрладаг үйлчилгээний аль нэгэнд нь зориулсан зарим өгөгдлийг авч үзье. Австрали дахь энгийн үйлчилгээ үзүүлэгч Австралийн дотоод ISP-тэй байдаг бөгөөд дэлхий ертөнцийг Австралийн дотоод ISP руу хэрхэн хүргэдэг тухай шийдвэр гардаг - ихэвчлэн CHEAP (магадгүй хамгийн удаан) арга! RackCorp-ийн глобал чиглүүлэлтийн ачаар бид Сингапурт дотоод сүлжээгээ байрлуулж нөхцөл байдлыг бага зэрэг өөрчилсөн. Энэ нь Сингапурт энэ үйлчилгээ үзүүлэгчээс ирүүлсэн мэдээлэл ихэвчлэн хэдэн сая миллисекундээр Сингапурт мониторингийн сүлжээнд ордог гэсэн үг юм. Тэндээс бид хамгийн сайн гүйцэтгэлийг сонгож, таны өгөгдөл дэлхийн хамгийн хурдан хурдаар боловсруулагдсан!

Манай глобал анализтууд олон төвшинд дүн шинжилгээг 15 секунд тутамд хийж, бидний бүх сүлжээг дахин дахин шалгаснаар таныг А цэгээс B хүртэлх замыг хамгийн хурдан гэтлэх боломжийг олгож байгаа юм. Энэ нь танд зөвхөн маш том гүйцэтгэлийг нэмэгдүүлж өгхөөс гадна глобал том алдаа, уналтын үед хамгийн хурднаар сэргээгдэж, үйлчилгээг онлайнаар илүү үр дүнтэй хамгийн хурднаар авах боломжийг нээж өгнө.