sales@rackcorp.com

Клауд Тооцоолол

Клауд Тооцоолол

RackCorp-тай GPU-г төлөвлөж, дэд бүтцийн бизнесийн загваруудаа таны бизнесийн төлөө ажиллахаар тооцоолоорой.

image

RackCorp-ийн Клауд Тооцоолол сонголтууд нь харилцагчид эх үүсвэрээ хүссэн Клауд жишгээрээ бий болгож чаддаг бөгөөд зөвхөн ашигласнаараа л төлдөг давуу талтай. Үнийн үнэлгээг 30 минутын хугацаанд тооцоолж, нөөцийг хагас цагаар, хэдхэн цаг, хэдэн өдөр, долоо хоног, сар хүртэл ашиглах боломжтой. Хэрэглээ нь таны хэрэгцээнд бүрэн суурилагдсан бөгөөд дууссаныхаа дараа Клаудыг зогсоож, төлбөрийн нэхэмжлэлийг зогсооно.

Мөн та тусгай зориулалтын тооцоолох тохиролдуудад төрөл бүрийн GPU болон SSD сонголтуудаас хандах боломжтой. RackCorp нь таны аппликешны төлбөрийн загварыг хамгийн сайн тохирох загвар болгон ашиглаж болно. Та бүхний тодорхой хэрэглээнд тохирох тооцооны загвар дээр дэд бүтцээ хэрхэн хамгийн сайн гаргаж болох талаар бидэнтэй ярилцаж болно. Бидэнтэй холбогдно уу

Глобал Байрлалын ашиг тус

Таны програмыг олон байршилд зэрэг байрлуулах чадвартай тул RackCorp-ийн Клауд платформ дээр програмаа бүтээх боломжтой болно гэдэг нь бизнесээ дэлхийн хэмжээнд өргөтгөх өндөр ашиг тустай бизнесийн загвар юм.

Техник хангамж болон Төлбөр тооцоо

Та бүхэн бидэнтэй хамтран ажиллаж өөрсдийн загвар, үйлчлүүлэгчдийн эрэлт дээр тулгуурласан платформыг бүтээгээрэй. Хямд өртөгтэй тоног төхөөрөмж эсвэл өндөр өртөгтэй тоног төхөөрөмж, GPU-ийн, хямд өртөгтэй хадгалалт зэргийг ашигладаг эсэхээс үл хамааран RackCorp нь таны бизнесийн загварт бүрэн тохирсон дэд бүтцийн үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой. Хэрвээ бид үүнийг хийж чадна гэж хэлсэн бол түүнийгээ бүрэн хийж гүйцэтгэдэг.