sales@rackcorp.com

Тусгай Зориулагдсан Клауд

Тусгай Зориулагдсан Клауд

Өөрсдийн тусгай зориулалтын биет сервер дээр олон виртуал сервер ажиллуулж болно

image

RackCorp-ын Клауд бүтцийн платформ ашиглан өөрийн Клауд Сервер хостинг орчныг ажиллуулах боломжтой

Үйлчлүүлэгчид нь RackCorp- ын тусгай серверийн үйлчилгээг авч болох бөгөөд (эсвэл BYO сайт эсвэл алсад буй дата) -аас виртуал машин үүсгэж, удирдаж болох VM Хост серверийнхээ дагуу ажиллаж болно. Энэ нь та физикал серверийн хуваалцсан нөөцийг хянах болон серверийн хэрэгцээ шаардлагаас үүссэн виртуал сервер бүрийн нөөцийг хуваарилж (мөн өөрчлөж) болно гэсэн үг юм.

Энэ орчинд бусад аж ахуйн нэгжийн нөөцийг хуваалцахгүй учир аюулгүй байдлын нийцэл илүү хялбар болдог. Oлон виртуал сервертэй хэрэглэгчдэд зардлаа шууд хэмнэх боломжтой. Энэ нь эдийн засгийн асар их үр ашигтай гэсэн үг юм.

Мөн таны үйлчлүүлэгчид энэ сервер дээр зайны хуваарилалт дэд хэсгүүдэд хандах боломжтой бөгөөд өөрсдийнхөө виртуал серверүүдийг үл харгалзан ажиллуулж болно. RackCorp нь бүтцийн платформын аюулгүй байдлын шаардлагуудыг удирддаг бөгөөд үүн дээр танд IaaS г давхар өгч илүү ашигтай байлгах болно.