sales@rackcorp.com

Managed Mail Cерверүүд

Имэйлийг аюулгүй удирдахад тусгайлан зориулсан Имэйл серверүүд

RackCorp-ын Дата төвүүдэд RackCorp-ийн мэргэшсэн инженерүүдийн удирдлага хяналт дор та бүхэн өөрсдийн имэйл рүүгээ байнгийн дэмжлэгэтэйгээр найдвартай, аюулгүй нэвтрэх, хэргэлэх боломжтой

RackCorp нь өндөр аюулгүй байдлыг хангах шаардлага бүхий хэрэглэгчдэд зориулж тусгай Managed Mail серверийн үйлчилгээ үзүүлдэг.

RackCorp Managed Mail Servers нь дараахь зүйлийг агуулж болно: