sales@rackcorp.com

Архив Хадгалах

Өгөгдөл буюу Датагаа аюулгүй Клауд оператороор аюулгүй хадгалах

Мэдээлэл датагаа тодорхой хугацааны туршид нөөцөлж хадгалах хэрэгтэй юу? RackCorp-ийн Архивын Хадгалалтын үйлчилгээ нь датагаа шифрлэх, шахсан хэлбэрээр халгалах, нөөцлөлтөө олон өөр байршлууд дээр хадгалах, зөвхөн зайлшгүй хэрэгцээтэй байгаа мэдээлэл датагаа л хангадгалах боломж олгодог зардал хэмнэсэн загвар юм.