sales@rackcorp.com

Масс хадгалалт

Масс хадгалалт маш их хэмжээний онлайн хадгалах зайг шаарддаг хүмүүст зориулсан үйлчилгээ

Бүрэн хэрэгцээтэй хадгалах зай нь терабайт эсвэл бүр петабайт хэмжээтэй байдаг. Мөн RackCorp-ийн Масс Хадгалалт Үйлчилгээ нь хадгалалтын хамгийн том шаардлагыг хангахын тулд хамгийн найдвартай, аюулгүй байдалыг хангаж ажилладаг.

IDC-ын таамаглаж буйгаар 2025 он гэхэд дэлхийн мэдээллийн хуудас 163ZB хүртэл нэмэгдэнэ (энэ нь 1 их наяд гигабайт). Энэ нь 2016 онд дахь 16.1ZB өгөгдлөөс арав дахин их юм. Энэ бүх өгөгдөл нь хэрэглэгчийн өвөрмөц туршлага, бизнесийн боломж, шинэ ертөнцийг нээж өгөх болно.Мөн IDC 2025 он гэхэд дэлхийн мэдээллийн хуудас дахь өгөгдлүүдийн бараг 20% нь бидний өдөр тутмын амьдралд маш чухал ач холбогдолтой бөгөөд 10% нь хэт гипергитик байх болно. Тийм ч учраас та бүхэн өөрсдийн үнэ цэнэтэй өгөгдөл мэдээллүүдээ манай RackCorp-ийн аюулгүй үүлэн орчинд хадгалагдаж байгаа эсэхт ач холбогдож өгөх нь зүүтэй юм.