sales@rackcorp.com

Аюулгүй Файл Шилжүүлэх Протокол (SFTP) Хадгалалт

Аюулгүй Файл Шилжүүлэх Протокол (SFTP) Хадгалалт

Бид SFTP үйлчилгээг олон зорилгуудад санал болгодог. Ерөнхийдөө энэ үйлчилгээ нь нөөцлөх эсвэл бүртгэлийн файлуудыг демпингийн хувьд үр ашигтай байдлаар ашиглахад ашиглаж болно.

Хүртээмжтэй байдал
Үйлчилгээг IPv4 болон IPv6 дээр ашиглах боломжтой, үнэ нь дэлхий даяар адил юм.

Аюулгүй байдал
Бид нууц үг болон rsa-түлхүүр хоюуланг нь баталгаажуулалтад зөвшөөрдөг.

Өргөтгөх чадвар
Хэрэглэснээрээ буюу GB аар төлөх загвартай өргөтгөх чадвар нь RackCorp-ын SFTP шийдлийн гол давуу тал юм.