sales@rackcorp.com

Нөөцлөлт ба Гамшгийн нөхөн сэргээлт

Нөөцлөлт ба Гамшгийн нөхөн сэргээлт

Зайнаас, найдвартай, хяналттай нөөцлөх үйлчилгээ

Бид үйлчлүүлэгчдийнхээ шаардлагаас хамааран удирдаж буй нөөцийг олон сонголтоор санал болгодог. Үйлчлүүлэгчид зориулсан олон янзийн шаардлагыг хангахын тулд өдөр тутмын, долоо хоног, сар, жилээр нөөцлөх хуваарь гаргах нэмэлт сонголттой. Нөөцлөх зургууд нь зогсолтгүй орчинд хадгалагддаг бөгөөд нэн даруй сэргээгдэх боломжтой.

Зарим Нөөцлөлтийн шийдлүүд нь: