sales@rackcorp.com

Серверийн менежмент

RackCorp сервер менежмент - Таныг хамгийн сайн хийдэг зүйл дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог

Серверийн менежментийн мэргэжилтнүүд. Таны аюулгүй байдал, гүйцэтгэл, мониторинг болон нөөцлөлтийг удирдах зөвшөөрлийг бидэнд олгоно уу

Үйлчлүүлэгчид нь мэдээллийн технологийн багуудынхаа ажлын ачааллыг багасгах эсвэл нөөц боломжгүй байгаа хүмүүстээ зориулсан RackCorp Server Management-г сонгож болно. Өнөөгийн кибер аюулгүй байдлын орчинд бүх серверүүд дээр үйлдлийн системүүдийг удирдаж, хадгалдаа баталгаажуулж байх нь маш чухал юм. RackCorp нь бүх зориулалтын серверүүд, виртуал серверүүд, Клауд тооцооллын болон холимог Клауд тохиргоонуудын Үйлдлийн Систем (O/S) Сервер Менежментийг санал болгодог.

O/S Серверийн менежментийг манай туршлагатай техникчид гүйцэтгэдэг бөгөөд үүнд: