sales@rackcorp.com

Глобал BGP IP Транзит

Хөдөлгөөний менежментийн бүлгүүд
56038:81 Don't advertise to NextGen
56038:81 Don't advertise to NextGen
56038:82 Don't advertise to Exetel
56038:83 Don't advertise to CoreIX
56038:84 Don't advertise to Hurricane Electric
56038:85 Don't advertise to Reliable Servers
56038:95 Don't advertise to Megaport Sydney AU
56038:96 Don't advertise to Equinix Sydney AU
56038:97 Don't advertise to WA-IX AU
56038:98 Don't advertise to Vocus
56038:99 Don't advertise to IPTransit(PTY LTD) Sydney AU

56038:666 Blackhole prefix wherever possible (IPv4 /32 or IPv6 /128 only)

56038:2000 Do not advertise by default (Use specific keyed communities)

KEYED COMMUNITIES:
A: 1=Dont Advertise, 2=Advertise no padding, 3=Advertise pad x1, 4=Advertise pad x2, 5=Advertise pad x3, 6=Advertise no-export
B: 0=Transit + Peering, 1=Transit Only, 2=Peering Only
56038:1AB00 Global
56038:1AB01 AU Sydney
56038:1AB02 AU Melbourne
56038:1AB03 AU Perth
56038:1AB04 US Fremont
56038:1AB05 US Chicago
56038:1AB06 UK London
56038:1AB07 SG
56038:1AB08 HK
56038:1AB09 DE Databurg
56038:1AB10 UA
56038:1AB11 NZ
56038:1AB12 NL Amsterdam
56038:1AB13 JP
56038:1AB14 IN

56038:4A000 Global
56038:4A081 NextGen
56038:4A082 Exetel
56038:4A083 CoreIX
56038:4A084 Hurricane Electric
56038:4A085 Reliable Servers
56038:4A095 Megaport Sydney AU
56038:4A096 Equinix Sydney AU
56038:4A097 WA-IX AU
56038:4A098 Vocus

56038:5A101 Exetel Sydney Equinix
56038:5A102 Equinix Peering Sydney

56038:5070 Force local-pref 70
56038:5080 Force local-pref 80 (Default)
56038:5090 Force local-pref 90
56038:5095 Force local-pref 95

56038:888 Attempt to pad announcements globally with prefixes for optimal anycast traffic
56038:8880 Attempt to pad announcements globally with prefixes for optimal anycast traffic
56038:8881 Attempt to pad announcements globally with prefixes for optimal anycast traffic +1
56038:8882 Attempt to pad announcements globally with prefixes for optimal anycast traffic +2
56038:8883 Attempt to pad announcements globally with prefixes for optimal anycast traffic +3
56038:8889 Do not advertise

56038:777 Do not advertise outside of local city. Useful if deploying anycast and utilising other vendors besides RackCorp.


Informational Communities
56038:3000 Received via local
56038:3001 Received via transit
56038:3002 Received via peering
56038:3003 Received via customer

56038:7081 Received via NextGen
56038:7082 Received via Exetel
56038:7083 Received via CoreIX
56038:7084 Received via Hurricane Electric
56038:7085 Received via Reliable Servers
56038:7091 Received via Megaport Sydney
56038:7092 Received via Equinix Peering Sydney
56038:7097 Received via NTT Sydney
56038:7098 Received via Vocus
56038:7099 Received via Voxility

56038:4 IPV4 Route
56038:6 IPV6 Route


BGP Route Servers
The following route servers are available for BGP sessions with RackCorp (Requires establishment via sales). We recommend to establish a BGP sessions to the two geographically closest route servers closest to your BGP server.

route-server1.gbl1.nsw.au.rackcorp.com (Sydney AUSTRALIA - east coast)
route-server2.gbl1.nsw.au.rackcorp.com (Sydney AUSTRALIA - east coast)
route-server1.met2.vic.au.rackcorp.com (Melbourne AUSTRALIA - south coast)
route-server2.met2.vic.au.rackcorp.com (Melbourne AUSTRALIA - south coast)
route-server1.met2.wa.au.rackcorp.com (Perth AUSTRALIA - west coast)
route-server2.met2.wa.au.rackcorp.com (Perth AUSTRALIA - west coast)
route-server1.rs.newyork.us.rackcorp.com (New York USA - east coast)
route-server2.rs.newyork.us.rackcorp.com (New York USA - east coast)
route-server1.he.ca.us.rackcorp.com (Fremont USA - west coast)
route-server2.he.ca.us.rackcorp.com (Fremont USA - west coast)
route-server1.cix.lon.uk.rackcorp.com (London UK)
route-server2.cix.lon.uk.rackcorp.com (London UK)
route-server1.eqx1.sg.rackcorp.com (Singapore)
route-server2.eqx1.sg.rackcorp.com (Singapore)
route-server1.dbg1.de.rackcorp.com (Germany - Frankfurt)
route-server2.dbg1.de.rackcorp.com (Germany - Frankfurt)
route-server1.eqx1.hk.rackcorp.com (Hong Kong)
route-server2.eqx1.hk.rackcorp.com (Hong Kong)

* We're rolling out new Bird BGP route-servers globally to replace our Quagga ones, please bear with us while this rollout occurs for other locations. Historical Quagga route-servers will continue to operate until further notice. Please contact support if you would like to migrate.


Үүлний хэрэглэгчид Дараагийн-Хоп
Хэрэв танд манайх дээр ямар нэгэн физик чиглүүлэг байхгүй бол 110.232.119.254 -г оруулна уу. Та өөрийнхөө үүлэн серверийн IP хаягуудыг оруулахгүй байхыг хүсэе!


BGP Дотоод суулгац
RackCorp нь хувийн AS65001 ашиглан зарим дотоод залгуурыг BGP чиглүүлэгч хопны зайгаар илэрхийлж, AS' гэж алдаршсан газарзүйн хувьд өөр өөр хотуудад орших зохицуулалттай. Хэрэв та хүсвэл эдгээрийг дотооддоо гаргаж болно, гэхдээ манай зөвлөмж нь оновчтой чиглүүлэлтийг чиглүүлэлтийн тооцоололд оруулахад оршино.