sales@rackcorp.com

Дата Төвийн байршил

Өгөгдөл хадгалах ирээдүйд хандахдаа аюулгүй, найдвартай нөөц хадгалах сервер дээр

Өгөгдлийг удаан хугацаагаар хадгалах хэрэгтэй юу? RackCorp-ийн Архивын хадгалах үйлчилгээ нь энэ боломжийг олгодог

***

image